Kontakt

Martin Andersson

Projektutveckling

Tel +46 76-839 55 20

martin.andersson@novumfastigheter.se

Oskar Nilsson

Affärsutveckling

Tel +46 70-567 99 30

oskar.nilsson@novumfastigheter.se

Magnus Jälminger

Affärsutveckling

Tel +46 72-516 65 69

magnus.jalminger@novumfastigheter.se