Om oss

Novum utvecklar, äger och förvaltar samhällsfastigheter. Utifrån våra kunders behov bygger vi allt från skolor och äldreboende till bibliotek och parkeringshus. Novum samarbetar med kommuner, stat, landsting och privata operatörer. I våra projekt drivs vi av socialt fokus och nytänkande. Vi bygger ekonomiskt och miljömässigt hållbart för att äga långsiktigt

Vår erfarenhet är bred och djup inom markanvisningstävlingar, markförvärv, detaljplaneläggning, produktframtagning, LOU, entreprenadupphandling-projektering och slutligen förvaltning och långsiktigt ägande.

Vi bidrar med ett lösningsorienterat tänk och ser möjligheter där andra ser hinder. Novum är Er givna samarbetspartner inom utveckling av samhällsfastigheter med ett socialt engagemang i fokus.