Kung Oskars bro vid Lund C

Kommande
Lund C
Beräknas stå färdigt 2028

Vid Lerbäck vid Kung Oskars bro har Novum tillsammans med LKP en markanvisning för att utveckla ett så kallat mulitkvarter. Kvarteret, som ligger ett stenkast från Lunds centralstation, kommer att innehålla kontor, gymnasieskola, vårdboende, bostäder – och ett stort antal parkeringsplatser. Visionen är att skapa ett levande kvarter med olika verksamheter vilket bidrar till att skapa liv och trygghet i området under dygnets alla timmar.

Arkitekt: Arkitektlaget i Helsingborg
  • Multikvarter med många olika verksamheter under samma tak
  • Vård- och omsorgsboende
  • Bostäder
  • Trygga parkeringsplatser för bil och cykel
  • Kontor
  • Gymnasieskola