Nyheter

«Nyheter

Nu är stommen uppe i Falkenberg

Sista delarna på stommen monteras
Huset växer bit för bit